Jak to vidím já

Základní povinností politika je starat se o blaho a zájem své vlasti a jejích občanů Naše civilizace stojí na křesťanských základech, a tak to musí zůstat! Děti se rodí dvěma partnerům rozdílného pohlaví. Mámě a tátovi. V tradiční rodině. A ta si zaslouží veškerou podporu státu. Daňový a sociální systém musí být jasný, jednoduchý a přehledný.  Nesmí podporovat parazity a poškozovat ty co pracují. O své zemi si máme právo rozhodovat sami, o zákonech, vnitřní i zahraniční politice. Jsem pro zachování vlastní měny a hranic. Jsem proti dotacím. Pokřivují trh a konkurenční prostředí, jsou nástrojem moci a vytvářejí korupční prostředí.