Pokora, odvaha, moudrost – braňme normální svět

Zájmy ČR a jejích občanů by měli být pro každého politika na nejvyšší příčce důležitosti

Obrana národních zájmů

Jsem pro zachování a ochranu státních hranic. Tento krok je nezbytný k zamezení pohybu osob s nekalými úmysly. K pohybu osob a zboží by měly být využívány jen oficiální hraniční přechody, které je v případě ohrožení možné uzavřít a kontrolovat. Nesouhlasím s implementací vynucených zákonů a norem, které by nás zbavily rozhodovat se, koho na svém území chceme, a koho ne.

Trvám na zachování naší měny.

Hranice, měna a vlastní vláda jsou atributy státu. Je snaha nám toto vše odebrat.

Evropa není EU

Jedině společenství svobodných a suverénních zemí tvoří silnou Evropu.

Oklešťování svobod, snaha přemalovat historii, přetrhat kořeny s minulostí je cesta k rozpadu hodnot a degradaci Evropy. To nesmíme připustit.

Respektujme svrchovanost u sousedních evropských zemí, ale vyžadujme to stejné od nich. Spolupráce nesmí být založena na diktátu.

Svoboda vyjadřování je základem pro přežití naší civilizace. Nenechme si ji vzít!

Podstatou úpadku naší civilizace je cílené omezování svobodného vyjadřování. Existují množství tabu, o kterých se nemluví, problémů, které se nesmí pojmenovat a faktů, které se nesmí publikovat. Je možné řešit důsledky, ale nesmí se mluvit o příčinách. Tento fenomén naší “pseudo-korektní” doby je příčinou mnoha problémů

Bezpečnost

Každý člověk má mít právo bránit životy svých blízkých i život svůj i s použitím zbraně.

„Můj dům, můj hrad“

Není možné, aby zločinci byli před zákonem zvýhodněni na úkor poctivých lidí.  Zajistit občanům bezpečnost je základní povinností státu.

 Dvě pohlaví stačí Bohu, matce přírodě i mně

Základem každé země je tradiční rodina a tu tvoří otec a matka. Jakékoliv odchylky od tohoto tradičního modelu každý rozumný člověk toleruje, ale neupřednostňuje, nepropaguje a nezvýhodňuje.

 • Rodinu tvoří táta a máma
 • LGBT-toleruji

Vážím si odkazu, moudrosti a práce našich předků

Naší nejstarší generace bychom si měli vážit. Náš současný blahobyt stojí na jejich práci. Jsou studnicí vědomostí a zkušeností, které bychom měli umět využít a ze které bychom měli čerpat. Bohužel dnes většina politických stran nebo hnutí uráží důchodce tím, že z nich dělá senilní a nesvéprávné bytosti, zneužívá jejich důvěry a neinformovanosti a kupuje si jejich přízeň stokorunami. Budu se snažit vytvářet prostředí, aby důchodci, kteří mají dostatek sil a chuť předat své zkušenosti mladší generaci měli pro takovou činnost podmínky.

Silniční síť a dopravní infrastruktura.

Spolu s energií je základním pilířem ekonomického růstu. Její stav má zásadní vliv na naše životy.

 • Bezpečnost nezvýší stále tvrdší restrikce.
 • Mýtné pro veškerou tranzitní přepravu přes ČR bez ohledu na použité komunikace
 • Je nezbytná revize systému oprav a staveb silnic a dálnic. 
 • Jsem pro zákaz oprav komunikací pomocí asfaltové emulze a kameniva
 • Je nutné prosadit revizi množství, potřebnosti a kvality dopravního značení.
 • Požaduji zákaz oprávnění měření rychlosti Městskou policií a její hodnocení podle vybraných pokut. Tyto pokuty by měly putovat do státního, ne obecního rozpočtu.
 • Navrhnu redukci míst úsekového měření. Řidič není „kasička“.

Reálná ekologie

Ekologie není ideologie, alarmismus ani fanatismus. Opravdová ochrana přírody musí vycházet z přirozeného běhu věcí a být založena na vědeckých poznatcích. Ekologické chování nejsou okázalé manifestace proti počasí, ale skromnost, šetrnost, uvážlivost, zkušenosti našich předků a poctivá práce hospodářů.

 • palivo a elektrárny nepatří na pole – na poli se pěstují potraviny
 • ekologické výrobky jsou kvalitní výrobky, které slouží po celá desetiletí
 • ekologické produkty necestují přes půl světa, ale vyrábí se za humny

Moji podporu bude mít vždy energetická nezávislost, český průmysl a zemědělství

EU dotuje křečovitý přechod na elektromobilitu dříve, než je vytvořena infrastruktura a samotný vývoj funkčních elektroaut. V případě plného přechodu na elektromobilitu není možné zajistit zdroje energie se stávajícími kapacitami elektráren. Ale EU chce v rámci programu Green Deal vyřadit velký podíl našich elektráren, což je v příkrém rozporu s požadavky na elektromobilitu a možnostmi naší země.

 • Respektovat realitu a fyzikální možnosti vývoje automobilů x elektromobilů
 • Striktně ochránit vlastní průmysl a energetickou nezávislost
 • Nepřistoupit na Green Deal

Sociální dávky musí být podmíněny prací pro společnost

 Základním zdrojem příjmu musí být práce.  Pokud je někomu tato skutečnost cizí, musí být k práci motivován, nebo donucen. Je potřeba naplno říct, že žít bez práce z dávek je ostuda a parazitování na ostatních lidech.

Podpora vzdělání dětí na místo porodného.

Stát není kasička, děti finanční rukojmí.  Narození dítěte je pro rodiče radostí, ale je to také závazkem. Na nich záleží, jak bude dítě úspěšné v životě, co ho naučí a jak ho vychovají.

Školství.

Vynucená inkluze poškozuje školství. Demotivuje žáky i učitele. Je neopodstatněnou ekonomickou zátěží.

Pokusím se zvýšit podporu rozvoje a  prestiž učňovského školství a  řemesel. 

Dotace

Odmítám evropský dotační systém.

Je nástrojem manipulace, ovlivňuje a omezuje svébytnost země.

Vytváří korupční prostředí a poškozuje rovnost tržního systému.